personeelstekort horeca

Ondanks toename WW-uitkeringen blijft de schreeuw om personeel

Regio -Hoewel het aantal WW-uitkeringen in Noordelijk Noord-Holland voor het eerst in lange tijd ten opzichte van een jaar geleden is toegenomen, is er nog immer geen sprake van een minder krappe arbeidsmarkt. Ten opzichte van augustus 2022 is het aantal WW-uitkeringen in zowel Noord-Holland Noord (+ 2,4%, +121) als in Zuid-Kennemerland en IJmond (+4,9%, +165) hoger dan vorig jaar. Met name in vervoer en logistiek, in de handel, de commerciële dienstverlening en het onderwijs steeg het aantal WW-uitkeringen. In het onderwijs is hier sprake van een seizoeneffect door schoolsluitingen in de zomer. Dit concludeert UWV.  

Volgens UWV betekent de toename van uitkeringen niet direct dat het voor werkgevers nu makkelijker is om hun vacatures in te vullen. In alle drie de regio’s spreekt UWV op dit moment van een krapte, in Zuid-Kennemerland en IJmond zelfs van een zeer krappe arbeidsmarkt. 

Milde recessie

Zelfs nu de economie hapert, blijft de vraag naar personeel groot. Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal van 2023 nog met bijna 1.000 toe. Hoewel de Nederlandse economie met een lichte krimp in de afgelopen 2 kwartalen officieel in een milde recessie zit, raakt dit de arbeidsmarkt nog amper. De personeelskrapte houdt naar verwachting voorlopig aan. Een groot deel van de oorzaken van de krappe arbeidsmarkt is structureel van aard, zoals vergrijzing en mismatch tussen functie-eisen en kwaliteiten van werkzoekenden. 

Toename aantal inwoners

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert, en daarmee ook het aanbod op de arbeidsmarkt. Voor de regio’s in Noordelijk Noord-Holland is de verwachting dat het aantal inwoners zal toenemen. Dit kan op lange termijn wellicht een dempende werking hebben. Op korte termijn is het aantal mensen dat wegens hun leeftijd de arbeidsmarkt verlaat groter dan het aantal jongeren dat voor het eerst de arbeidsmarkt betreden. 

Creatieve oplossingen

De blijvend hoge vraag naar arbeid in combinatie met de beperkte nieuwe instroom op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de personeelstekorten voorlopig nog niet voorbij zijn en dat creatieve oplossingen, zoals het aanboren van nieuw talent, het werk anders organiseren en het behouden van mensen voor de arbeidsmarkt belangrijk blijven. 

Onbenut arbeidspotentieel

Rayonmanager Werkbedrijf Haarlem-Zaandam Bart-Jan Timmerman zegt: ”De huidige arbeidsmarkt blijft een voortdurende uitdaging voor werkgevers. De toenemende vergrijzing versterkt deze trend. Het is cruciaal dat werkgevers niet alleen naar de mensen kijken die momenteel actief zijn op de arbeidsmarkt of recentelijk hun baan hebben verloren. Werkgevers kunnen meer aandacht besteden aan mensen die al geruime tijd buiten het arbeidsproces staan. Bovendien zijn er kansen op de huidige arbeidsmarkt voor mensen die niet in het gangbare profiel van de werkgever passen. Helaas maken nog niet alle werkgevers volledig gebruik van het potentieel dat hier beschikbaar is.” 

Bron: UWV. Foto Bart Jonker.