SROI

Randstad verblijdt Bibliotheek Zuid-Kennemerland met 11 gereviseerde laptops via SROI

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld de gemeente, nemen in hun aanbestedingsvoorwaarden een social returnverplichting op, ook wel Social Return On Investment (SROI) genoemd.  Deze SROI-verplichting houdt in dat door de overheid zaken worden gedaan met bedrijven die zich inzetten om banen, leerwerk- en stageplekken te creëren en te bevorderen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen mensen die een arbeidsbeperking hebben of al lange tijd werkloos zijn, weer een kans krijgen op de arbeidsmarkt.  

In het kader van deze SROI-verplichting, werden donderdag 11 mei in de Bibliotheek van Haarlem-Centrum 11 gereviseerde laptops geschonken door Wendel Röntgen, principal adviseur SROI bij Randstad, bestemd voor gebruik in de Bibliotheken van Heemstede en Bloemendaal, ten behoeve van digitale geletterdheid. Hierbij waren Roxane van Acker, directeur van Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Marjolein Backer, programmaleider digitale geletterdheid bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Khalil Khuwam namens de gemeente aanwezig. De bemiddeling voor deze SROI verliep via Khalil Khuwam van de gemeente Haarlem, die dit tevens coördineert voor de gemeente Heemstede. De gemeente Heemstede huurt deels extern personeel in via Randstad. Omdat hier aanbestedingsvoorwaarden aan verbonden zijn, levert Randstad daarom een SROI-verplichting in vorm van deze laptops voor de bibliotheek als tegenprestatie.  

22% Nederlandse bevolking weinig of niet digitaal vaardig

Marjolein Backer is erg blij met de schenking van deze laptops aan de Bibliotheek in Heemstede. “De geschonken laptops gaan ingezet worden voor digitale geletterdheid in de bibliotheekvestigingen Heemstede en Bloemendaal”, legt ze uit. “Hier geven we de zogenaamde ‘Klik- en Tik’-trainingen. Dit is een lessenreeks waarvoor iedereen zich kan aanmelden om kennis te maken met de basisfuncties van de computer, die erop gericht is om digitale vaardigheden te verbeteren. De Klik- en Tiktrainingen lopen heel goed en dat is niet zo vreemd. Uit onderzoek blijkt dat 22% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder over geen of weinig ICT-vaardigheden beschikt, volgens het CBS (2016). Dat is meer dan je zou denken.“  

Veel vrijwilligers

“Bij Klik- en Tik draait het om informeel de computer te leren kennen”, vervolgt Marjolein. De eerste lessen bestaan uit het kennismaken met de basisfuncties van de computer. Je leert o.a. websites bezoeken en e-mailen, belangrijk voor het eerste computergebruik. Vanuit deze basis gaan we steeds meer de digitale wereld ontdekken, vooral veilig internetten. Als alle Klik- en Tikmodules zijn doorlopen, volgt een introductie ‘DigiSterker werken’, waarin het werken met de e-overheid centraal staat en alles wat met de digitale overheid te maken heeft. Zoals het veilig gebruiken van de Digi-D en het zoeken van informatie op websites van de overheid. De focus ligt vooral op ‘Mijn omgeving’, m.a.w. als je inlogt op je persoonlijke omgeving. Er wordt gekeken waar de behoefte ligt bij onze deelnemers en daar wordt op ingezoomd. Deelnemers kunnen zelf oefenen via de website oefenen.nl en kunnen hier waar nodig in begeleid worden. Tevens is er ‘Digivitaler’, waar wordt ingegaan op hoe je met digitale zorg omgaat, zoals patiëntportalen van huisartsenposten en deels ziekenhuizen. Het aanbod dat we hebben binnen digitale geletterdheid wordt verzorgd door vele vrijwilligers en daar zijn we als Bibliotheek Zuid-Kennemerland hartstikke blij mee. Op deze manier hopen we de digitale inclusie te bevorderen. Dit doen we in samenwerking met UWV. De Klik- en Tiktrainingen bestaan uit 6 lessen en zijn gratis. Je kunt je hiervoor aanmelden via tel.nr.:023-5115348, of per e-mail: digitaalsterk@bibliotheekzuidkennemerland.nl ”, aldus Marjolein.  

Foto: V.l.n.r.: Marjolein Backer, Roxane van Acker, Wendel Röntgen en Khalil Khuwam. Fotograaf: Bart Jonker