Privacyverklaring

Regio Media Groep B.V., gevestigd aan de Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring en is van toepassing op de door ons aangeboden producten en diensten.

Door gebruik te maken van onze (digitale) producten en diensten geeft u aan ons Privacybeleid te accepteren.

1. Recht op privacy

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.
Onze producten en diensten kunnen ook gebruikmaken van andere (informatie)bronnen. Regio Media Groep B.V. is niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van deze externe bronnen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze organisatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn:
 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • emailadres;
 • bedrijfsgegevens;
 • bankgegevens;
 • gegevens over uw activiteiten en apparaat op onze website en web-toepassingen, w.o. het IP-adres;
 • aangeleverde nieuwsberichten en fotomateriaal al dan niet voorzien van persoonlijke gegevens.

3. Voor welk doel en grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doelen (indien voor dit product van toepassing is):
 • het verwerken van uw (plaatsing)opdracht; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst);
 • het verwerken van uw online betaling; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst);
 • het verwerken van uw Kabaalteksten; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst);
 • het verwerken van Mail & Win acties; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (toestemming);
 • het verwerken van Puzzel acties; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (toestemming);
 • het verwerken van Vrijkaarten acties; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (toestemming);
 • het verwerken van Familieberichten; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (gerechtvaardigd belang);
 • om contact met u te kunnen opnemen via telefoon, email of post; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (overeenkomst);
 • het verzenden van onze nieuwsbrief welke u te allen tijde kunt aan- of afmelden; om u te informeren over onze diensten en/of producten (toestemming);
 • het analyseren van surfgedrag; t.b.v. verbetering van onze diensten en/of producten (toestemming);
 • het verwerken van nieuwsberichten en fotomateriaal bedoeld voor openbare publicatie op grond van vrijheid van meningsuiting; t.b.v. verwerking van onze diensten en/of producten (gerechtvaardigd belang).

4. Bewaren van persoonsgegevens

Onze organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. De gegevens zullen met in achtneming van de AVG vernietigd worden. Om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht zullen sommige gegevens langer bewaard worden.

5. Beveiliging persoonsgegevens

We hebben de nodige administratieve, (netwerk en applicatie) technische en organisatorische maatregelen actief om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke verwerkingen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
In alle gevallen maken wij voor bezoekers van onze website en web-toepassingen gebruik van beveiligde verbindingen middels het https-protocol, hiermee zijn uw gegevens afgeschermd d.m.v. 256-bits SSL encryptie.

6. Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft, onder omstandigheden zoals beschreven in de wet, het recht:
 • op informatie en inzage van uw persoonsgegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht op vergetelheid’);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
Onder welke omstandigheden u deze rechten kunt gebruiken kunt u lezen via deze link.

7. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Sommige zijn essentieel om de websites te laten werken, anderen zijn voor u om een betere gebruikservaring te bieden.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de browser worden opgeslagen op uw computer of mobiel toestel. Wij gebruiken de volgende cookies:

Type cookie Doel
Noodzakelijk en technisch Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website en web-toepassingen. Deze zorgen ervoor dat u bepaalde delen ervan kunt gebruiken.
Analytisch Hiermee kunnen wij globaal de bezoeken analyseren zodat wij onze website telkens kunnen verbeteren met de juiste informatie en passende snelheid voor onze bezoekers. Deze gegevens zijn anoniem. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics.
Functioneel Dit soort cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen op te slaan die u maakt om de website te bekijken op de wijze zoals u dat wilt.
Advertenties Wij kunnen advertenties plaatsen op onze website welke afkomstig kunnen zijn van externe advertentie netwerken. Wij maken hiervoor gebruik van AdRotate, Google Tag Manager en Google DFP.
Bij het eerste bezoek aan onze website of web-toepassing bent u geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Door op Akkoord te klikken, of anders door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken onze website of web-toepassing, stemt u in met deze policy.
Wilt u onze website of web-toepassing wel gebruiken, maar zonder cookies dan heeft u de optie om u af te melden voor het gebruik van cookies. Dit doet u door uw browser in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Meer hierover via deze link.

8. Social media plug-ins

Voor onze website kunnen we gebruikmaken van social media plug-ins. Hiermee heeft u via uw social media profiel de mogelijkheid om informatie op onze website te delen of commentaar te geven. Voor het opgeven van commentaren maken wij gebruik van uw Facebook profiel. Voor de mogelijkheid om te delen kunnen wij gebruikmaken van Facebook, Twitter en Whatsapp. Het Privacybeleid van deze diensten kunt u terugvinden bij de betreffende social mediadiensten zelf. Indien u geen herkenning wenst van uw social media profiel, dient u zich vooraf af te melden voordat u onze website bezoekt.

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw gegevens niet. De partijen waarmee wij gegevens mee delen worden hieronder genoemd.

  • De onderstaande partijen maken deel uit van dezelfde groep als de organisatie van dit product of dienst. Allen zijn gevestigd binnen Nederland en hanteren dezelfde Privacybeleid:
  • GOUW Uitgevers B.V., Kennemerland Pers B.V., De Heemsteder Uitgevers B.V., Spaarne Pers B.V., Kennemerland Uitgevers B.V., VerspreidNet B.V. en O.K. Kranten Administratie B.V.
 • Indien van toepassing voor het betreffende product; voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Deze dienst is gevestigd buiten de EU en heeft zich geconformeerd aan de EU GDPR Privacy policy.

10. Indien u een klacht heeft

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, verzoeken wij u contact op te nemen met onze organisatie. Onze contactgegevens vindt u in deze Privacyverklaring. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft m.b.t. ons Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via: Regio Media Groep B.V., Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer of via email.
Versie 25-05-2018, update 2